แสดง 41 - 50 จาก 85 รายการ

พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ

พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ

บทสวดพระคาถาป้องกันภัยทั้ง10ทิศของอาจารย์ฝั้น          เมื่อสวดคาถานี้ก็อาจสามารถป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิดและภูตผี ...

พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา

สุภาษิตแปลว่าถ้อยคำที่กล่าวไว้ดีสุดีภาษิตกล่าวสามารถนำมาเป็นคติยึดถือเป็นหลักใจได้พุทธศาสนสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำดีๆในพระพุทธศาสนาแต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้นแม้ส ...

การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิทำใหร่างกายมีสภาวะเหมือนก่อนจะหลับแต่ไม่ได้หลับมีสติรู้ตัวอยู่เสมอและทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสสมาธิยังช่วยขจัดความขัดแย้งในจิตใจทำให้ใจอยู่นิ่งท่ามกลางความสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีเมื่อ ...

นิทานชาดก

นิทานชาดก

ชาดกเป็นเรื่องที่มีมาก่อนพุทธกาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์หรือเป็นชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้นั่นเองชาดกเป็นเรื่องเล่าค ...

อาชีพที่กระตุ้นกำหนัดผู้อื่น เป็นบาปตกนรก

อาชีพที่กระตุ้นกำหนัดผู้อื่น เป็นบาปตกนรก

หลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฏกพระไตรปิฎกเล่มที่๑๘พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๐สังยุตตนิกายสฬายตนวรรคตาลปุตตสูตร๕๘๙สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถานใกล้พระนครราชค ...

หลายรูปลักษณ์ของศาสนาพุทธ

หลายรูปลักษณ์ของศาสนาพุทธ

EMlaymanเขียนไว้ว่าชาวกรีกเป็นพวกที่ทำรูปจำลองของพระพุทธรุ่นแรกฯขึ้นและชาวพุทธมักจะอ้างว่ารูปเหล่านั้นมีไว้ไม่ใช่เพื่อนมัสการเป็นเพียงการเสริมความเลื่อมใสศรัทธาออกแบบไว้เพื่อแสดงความเคารพอง ...

พระพยอม กัลยาโณ

พระพยอม กัลยาโณ

พระพิศาลธรรมพาทีพระพยอมกัลยาโณนามเดิมพยอมจั่นเพชรเกิดเมื่อวันที่24เมษายน2492อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบรรพชาเมื่อเมษายน2502และอุปสมบทเมื่อวันที่16มิถุนายน2513ณวัดสังวรณ์วิมลไพบูรย ...

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

ประวัติวัดไผ่ล้อมสมัยไทยทวาลาววัดไผ่ล้อมนครปฐมปี1247สมัยทวาลาววัดไผ่ล้อมนครปฐมที่มาอูย่วัดเพชรพลีพศ1200-1300แผ่น721หน้า1ปรากฏชื่อไทยทวาลาวที่จาลึกไว้ชัดเจนไทยเมืองฟ้าคลองbullกร ...