แสดง 31 - 40 จาก 85 รายการ

พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมานห่างจากตัวอำเภอประมาณ1กิโลเมตรหรือห่างจากตัวจังหวัด83กิโลเมตรมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและวรรณกรรมท้องถิ่นพระธาตุอ ...

อุปสมบท

อุปสมบท

อุปสมบทแปลว่าการเข้าถึงคือการบวชเป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนาหมายถึงการบวชเป็นภิกษุและภิกษุณีเรียกเต็มว่าอุปสมบทกรรมอุปสมบทเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์และระ ...

วัดวังก์วิเวการาม

วัดวังก์วิเวการาม

ประวัติความเป็นมาวัดวังก์วิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตตมะเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะพระราชอุดมมงคลหรือพระมหาอุตตมะรัมโภภิกขุกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญได้ร่วมกันสร้างขึ้นในปีพศ2496ที่บ ...

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ

พระเทพวิทยาคม(คูณปริสุทโธ)วัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา          "คนเราเมื่อมีเมตตาให้กับ ...

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง

         วัดเจดีย์หลวงหรือ"โชติการาม"หรือ"ราชกูฏา"หรือ"กุฏาราม"ก็เรียกเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลขที่๑๐๓ถนนพระปก ...

วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง

         วัดไร่ขิงหรือวัดมงคลจินดารามตั้งอยู่ที่อำเภอสามพรานห่างจากกรุงเทพฯ32กม.มีทางเข้า3ทางคือทางแยกหน้าสถานีตำรวจโพธิ์แก ...

3สิ่งที่ต้องระวัง!

3สิ่งที่ต้องระวัง!

1ชอบปฏิเสธคือบอกปัดในภาษาไทยใช้คำว่าไม่เช่นไม่มีไม่ทันไม่เอาคนที่มีนิสัยชอบปฏิเสธมักจะเป็นคนบกพร่องในการครองใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวการพูดว่าไม่ทันทีในกรณีดังกล่าวเป็นการทำลายความหวังของอีก ...

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

ในการสร้างบารมีเพื่อพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นพระองค์ได้ทรงพบพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหมดรวม๒๗พระองค์รวมทั้งพระองค์เองด้วยที่ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงรวมเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมด ...