แสดง 11 - 20 จาก 85 รายการ

การขอขมากรรม จากการทำแท้ง

การขอขมากรรม จากการทำแท้ง

การขอขมากรรมอโหสิกรรมดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งโดยเจนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีแม้แต่หมอพยาบาลผู้ช่วยให้เงินหรือผู้เป็นธุระพาไปจะะเป็นตราบาปวิญญาณจะอาฆาตแรงมากเพราะรอที่จะไปเกิดแต่กลับพรากชีวิตเขาดวงวิ ...

ตามหาความสุขในยุควิกฤติ

ตามหาความสุขในยุควิกฤติ

เมื่อเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อาหารสำเร็จรูปเรามักได้คู่มือการใช้ติดตัวมาด้วยมันทำให้เราสามารถใช้สิ่งนั้นได้อย่างถูกวิธีและคุ้มค่าแต่การดำเนินชีวิตเป็นของประหลาดไม่มีฉลาก ...

อานิสงส์ของการบวช

อานิสงส์ของการบวช

เมื่อกล่าวถึงผลหรืออานิสงส์ของการบวชแล้วอานิสงส์ของการบวชนั้นย่อมมีมากมายกว้างขวางเหลือที่จะกล่าวให้ครบถ้วนเป็นรายละเอียดได้แต่เราอาจจะประมวลเข้าด้วยกันแล้วจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทคือ ...

วัดท่าไม้

วัดท่าไม้

ประวัติวัดท่าไม้ตั้งอยู่เลขที่51หมู่11ถเศรษฐกิจ1ซอย8ตท่าไม้อกระทุ่มแบนจสมุทรสาครสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัดจำนวน6ไร่วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520ได้รับพระราชทาน ...

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

พระธรรมวิสุทธิมงคลบัวญาณสัมปันโนหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพศ2456-30มกราคมพศ2554เป็นพระภิกษุนักวิปัสสนากรรมฐานในพุทธศาสนานิกายเถรวาทคณะธรรมยุติกนิกายชาวจังหวัดอุดรธานีและ ...

วัดหนองหอย

วัดหนองหอย

วัดหนองหอยเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพศ2416ตั้งอยู่ในเขตตเขาแร้งอเมืองจราชบุรีห่างจากตัวเมืองประมาณ12กมเป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมมีความสูง16เมตรหน้าตักกว้าง9 ...

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพฺรหฺมรํสีโตหรือนามที่นิยมเรียกสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดระฆังเป็นพระสงฆ์มหานิกายเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทยท่านเคยดำรงตำแหน่งเ ...

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตั้งอยู่ที่ริมหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจะมีงานมนัสการพระธาตุประจำปีเริ่มตั้งแต่วันขึ้น11ค่ำถึง15ค่ำเดือนยี่ตำนานพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ได้เสด็จจากพระว ...