วันอนุรักษ์แรดโลก (World Rhino Day)

วันอนุรักษ์แรดโลก (World Rhino Day)

22 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์แรดโลก" ถูกประกาศขึ้นครั้งแรกโดย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( World Wide Fund for Nature-WWF) แห่งแอฟริกาใต้ เมื่อปี 2553 โดยจุดเริ่มต้นมาจากผู้หญิงเพียง 2 คน คือ ลิซ่า เจน แคมป์เบล และซิงห์ จากเริ่มแรกตั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ ประชาแรด ทั้ง 5 สายพันธุ