แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

คำพังเพย

คำพังเพย

คำพังเพย เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ(อุปมา) ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีที่มาจากคำกล่าวต่อๆกันมาช้านาน จากเหตุการณ์ในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนๆซึ่งมีความหมายแฝง มีลักษณะคล้ายภาษิต เพื่อเป็นข้อคิ...

กลอนสุภาพ

กลอนสุภาพ

กลอนสุภาพ คือกลอนที่ใช้ถ้อยคำ และทำนองเรียบๆ แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ ๑ กลอน ๖ ๖ พยางค์ ๒ กลอน ๗ ๗ พยางค์ ๓ กลอน ๘ ๘ พยางค์ ๔ กลอน ๙ ๙ พยางค์ กลอนสุภาพ นับว่าเป็นกลอนหลัก เพราะเป็นหลัก ของบรรดากลอนทุกช...

out

out

out ...

คอลัมน์

คอลัมน์

จงหาความหมายของคอลัมน์ พร้อมยกตัวอย่าง...

แม่ mother

แม่ mother

คำว่า แม่ xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คำว่า แม่ ของทุก ๆ ภาษา มาจากการออกเสียงของเด็ก โดยคำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะริมฝีปากคู่ Bila...

สาลินีฉันท์

สาลินีฉันท์

สาลินีฉันท์ เป็นฉันท์ที่มีครุมาก มีลักษณะบังคับตามแผนผังและตัวอย่าง ดังนี้ พราหมณ์ครูรู้สังเกต ตระหนักเหตุถนัดครันราชาวัชชีสรร&nb...

ที่มาของคำว่า เด็กไม่เอาถ่าน

ที่มาของคำว่า เด็กไม่เอาถ่าน

เด็กที่วันๆ เอาแต่เล่นเกมส์ออนไลน์ ไม่อ่านหนังสือเรียน การบ้านไม่ทำ งานบ้านก็ไม่เคยคิดจะหยิบจับช่วยเหลือพ่อแม่ ทานอาหารแล้วไม่รู้จักล้างจานชาม เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างพฤติกรรมของ เด็กไม่เอาถ่าน ทำไมจ...

การใช้คำว่า ล่ะ ละ, นะ น่ะ และ คะ ค่ะ

การใช้คำว่า ล่ะ ละ, นะ น่ะ และ คะ ค่ะ

ละ เป็นคำที่ใช้ในประโยคบอกเล่า กร่อนเสียงมาจากคำว่า แหละ เช่น เท่านั้นละ แหละ เอาอย่างนี้ละ แหละ ดีแล้วละ แหละ เป็นต้น ล่ะ ใช้ในรูปประโยคคำถาม กร่อนเสียงมาจากคำว่า เล่า เช่น จะไปไหนล่ะ เล่า กินข้าวด้...