แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ที่มาของคำว่า เสี่ยว

ที่มาของคำว่า เสี่ยว

เสี่ยว แท้จริงแล้วเป็นชื่อของพิธีอย่างหนึ่งเรียกว่า การผูกเสี่ยวหรือพิธีผูกเสี่ยว จัดเป็นประเพณีเก่าแก่และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ประพฤติปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวร ...

ภาษาถิ่นอีสาน

ภาษาถิ่นอีสาน

ภาษาถิ่นอีสานที่นักเรียนหลาย ๆ คนในแถบอีสานพูดกันเสียจนติดปากกัน แต่พอได้ไปพูดกับเพื่อน ๆ ภาคกลางหรือสื่อความหมายเวลาพูดภาษากลางให้ครูฟังแล้วครูไม่เข้าใจในความหมาย ครูที่มาจากภาคกลาง วันนี้ครูปิยะฤกษ ...

อักษรขอม

อักษรขอม

อักษรขอมพัฒนามาจากอักษรปัลลวะ และอักษรยุคหลังจากนั้นในอินเดียใต้ ใช้ในอาณาจักรต่างๆสองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนคร ต่อมาจึงกลายเป็นอักษรท้องถิ่นในสมัยพระนคร และเป็นต้นแบบของอักษรไทยและอักษ ...

vvvv

vvvv

...

หรอย

หรอย

          หรอย เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทางภาคใต้ของไทยใช้พูดกัน มีความหมายว่า อร่อย นั่นเอง จะใช้เป็นคำกริยา หรือ คำ ...