แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

เพศของ ม้านิลมังกร

เพศของ ม้านิลมังกร

ตอนเด็กๆ ในวิชาภาษาไทยทุกคนต้องเคยอ่านรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งมีลูกชื่อสุดสาคร มีพาหนะคู่ใจเป็นม้ามังกร หรือ ม้านิลมังกร สัตว์ประหลาด ตัวนี้ถูกสร้างขึ้น ตามจินตนาการของสุนทรภู่ นั้นม้านิลมังกรเ ...

มหาชาติคำหลวง หรือ มหาเวสสันดรชาดก

มหาชาติคำหลวง หรือ มหาเวสสันดรชาดก

มหาชาติคำหลวง ก็คือเรื่องเวสสันดรชาดก สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลก เมื่อพ ศ 2025 ดังปรากฏหลักฐานใน พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า ศั ...

ลิลิตตะเลงพ่าย

ลิลิตตะเลงพ่าย

ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นบทประพันธ์ประเภทลิลิต ประพันธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสและ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวาระงานพระราชพ ...

วานรสิบแปดมงกุฎ

วานรสิบแปดมงกุฎ

วานรสิบแปดมงกุฏ เป็นวานร ลิง ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ วานรเหล่านี้เป็นเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานร และมาเป็นทหารเอกในกองทัพของพระราม ผู้ซึ่งเป็นองค์พระนารายณ์อวตารลงมา และต้องไปอยู่ในป่าเป็นเวลา ๑๔ ปี ...

ลิลิตพระลอ

ลิลิตพระลอ

ลิลิตพระลอ เป็นลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก ที่แต่งขึ้นอย่างประณีตงดงาม มีความไพเราะของถ้อยคำ และเต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์ พรรณนาเรื่องด้วยอารมณ์ที่หลากหลาย ใช้กวีโวหารอย่างยอดเยี่ยม ในการบรรยายเนื้อเรื่อง ท ...

เงาะป่า (วรรณคดี)

เงาะป่า (วรรณคดี)

เงาะป่า เป็นวรรณคดีไทย ประเภท บทละครร้อยกรอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในระหว่างการพักฟื้นหลังทรงพระประชวร โดยใช้เวลาเพียง 8 วันเท่านั้น ประวั ...

จันทโครพ

จันทโครพ

จันทโครพ เป็นตัวเอกในนิทานเรื่องจันโครพ หรือ นางโมรา มีฐานะเป็นเจ้าชาย ถูกโจรป่าทำร้ายระหว่างการเดินทางกลับเมือง เหตุเพราะไม่เชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์ เรื่องโดยย่อ เจ้าชายจันทโครพแห่งเมืองพาราณสี เมื่ ...

ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทอง เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวชาวบ้านผู้มีใจเมตตาที่ในตอนท้ายได้แต่งงานกับกษัตริย์ เนื้อเรื่อง เรื่องปลาบู่ทองเริ่มขึ้นโดยเศรษฐีทารก อ่านว่า ทา-ระ-กะ ผู้มีอาชีพจับปลา ...

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่อง เป็นวรรณคดีขนาดสั้น แต่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในหมู่ผู้นิยมบทกลอน ประพันธ์โดย คุณสุวรรณ กวีหญิงผู้มีชื่อเสียงมาก ท่านหนึ่งในแวดวงวรรณคดีของไทย ประวัติ อุณรุ ...

ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง มีหลายชื่อเรียกได้แก่ ไตรภูมิพระร่วง เตภูมิกถา ไตรภูมิกถา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย และ เตภูมิโลกวินิจฉัย เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่แต่งในสมัยสุโขทัยประมาณ พ ศ 1888 โดยพระราชดำริในพระยาลิไท รวบร ...