แสดง 1 - 18 จาก 18 รายการ

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีของไทยที่สำคัญเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื้อเรื่องและสำนวนกลอนในเรื่อง รามเกียรติ์ มีความไพเราะ มีคติสอนและแง่คิดในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก สอดแทรกเอาไว้ตลอดทั้...

 ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์มีชื่อเรียกว่านางนพมาศ บ้างเรวดีนพมาศ บ้างเป็นวรรณคดีที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสมัยที่แต่ง แต่เดิมมีความเห็นว่าเป็นวร...

นิราศภูเขาทอง

นิราศภูเขาทอง

นิราศภูเขาทอง ได้รับยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องเยี่ยมที่สุดของท่านสุนทรภู่ ท่านแต่งเรื่องนี้ เมื่อครั้งเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่าไปในราวปี พ ศ ๒๓๗๑ หลังจากเกิดมีเรื่อ...

สังข์ทอง

สังข์ทอง

เรื่องย่อละครพื้นบ้าน สังข์ทอง กาลปางก่อน มีพระเจ้าพรหมทัต ท้าวยศวิมล ครองเมืองพรหมนคร เมืองยศวิมล พระเจ้าพรหมทัตมีมเหสีสององค์ มเหสีฝ่ายขวาชื่อพระนางจันทราเทวี นางจันเทวี มเหสีฝ่ายซ้ายชื่อพระนางสุวร...

นิราศเมืองแกลง

นิราศเมืองแกลง

นิราศเมืองแกลง เป็นผลงานกวีนิพนธ์แบบกลอนประพันธ์โดยสุนทรภู่ เป็นนิราศเรื่องแรกของเขาที่ได้แต่งขึ้นในปี พ ศ 2349 มีใจความกล่าวถึงการเดินทางโดยเรือเพื่อไปยังเมืองแกลง โดยมีศิษย์ 2 คนร่วมโดยสารไปด้วยกัน...

อิเหนา

อิเหนา

อิเหนา เป็น วรรณคดีเก่าแก่เรื่องหนึ่งของไทย เป็นที่รู้จักกันมานาน เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้ผ่านมาจากหญิงเชลยปัตตานี ที่เป็นข้าหลวงรับใช้พระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวบรมโก...

พระอภัยมณี

พระอภัยมณี

พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกลอนที่มีความยาวมากถึง 94 เล่มสมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนั...

ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง มีหลายชื่อเรียกได้แก่ ไตรภูมิพระร่วง เตภูมิกถา ไตรภูมิกถา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย และ เตภูมิโลกวินิจฉัย เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่แต่งในสมัยสุโขทัยประมาณ พ ศ 1888 โดยพระราชดำริในพระยาลิไท รวบร...

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่อง เป็นวรรณคดีขนาดสั้น แต่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในหมู่ผู้นิยมบทกลอน ประพันธ์โดย คุณสุวรรณ กวีหญิงผู้มีชื่อเสียงมาก ท่านหนึ่งในแวดวงวรรณคดีของไทย ประวัติ อุณรุ...