แสดง 1 - 18 จาก 18 รายการ

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีของไทยที่สำคัญเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื้อเรื่องและสำนวนกลอนในเรื่อง รามเกียรติ์ มีความไพเราะ มีคติสอนและแง่คิดในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก สอดแทรกเอาไว้ตลอดทั้...

 ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์มีชื่อเรียกว่านางนพมาศ บ้างเรวดีนพมาศ บ้างเป็นวรรณคดีที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสมัยที่แต่ง แต่เดิมมีความเห็นว่าเป็นวร...

สังข์ทอง

สังข์ทอง

เรื่องย่อละครพื้นบ้าน สังข์ทอง กาลปางก่อน มีพระเจ้าพรหมทัต ท้าวยศวิมล ครองเมืองพรหมนคร เมืองยศวิมล พระเจ้าพรหมทัตมีมเหสีสององค์ มเหสีฝ่ายขวาชื่อพระนางจันทราเทวี นางจันเทวี มเหสีฝ่ายซ้ายชื่อพระนางสุวร...

นิราศเมืองแกลง

นิราศเมืองแกลง

นิราศเมืองแกลง เป็นผลงานกวีนิพนธ์แบบกลอนประพันธ์โดยสุนทรภู่ เป็นนิราศเรื่องแรกของเขาที่ได้แต่งขึ้นในปี พ ศ 2349 มีใจความกล่าวถึงการเดินทางโดยเรือเพื่อไปยังเมืองแกลง โดยมีศิษย์ 2 คนร่วมโดยสารไปด้วยกัน...

อิเหนา

อิเหนา

อิเหนา เป็น วรรณคดีเก่าแก่เรื่องหนึ่งของไทย เป็นที่รู้จักกันมานาน เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้ผ่านมาจากหญิงเชลยปัตตานี ที่เป็นข้าหลวงรับใช้พระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวบรมโก...

พระอภัยมณี

พระอภัยมณี

พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกลอนที่มีความยาวมากถึง 94 เล่มสมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนั...

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่อง เป็นวรรณคดีขนาดสั้น แต่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในหมู่ผู้นิยมบทกลอน ประพันธ์โดย คุณสุวรรณ กวีหญิงผู้มีชื่อเสียงมาก ท่านหนึ่งในแวดวงวรรณคดีของไทย ประวัติ อุณรุ...

จันทโครพ

จันทโครพ

จันทโครพ เป็นตัวเอกในนิทานเรื่องจันโครพ หรือ นางโมรา มีฐานะเป็นเจ้าชาย ถูกโจรป่าทำร้ายระหว่างการเดินทางกลับเมือง เหตุเพราะไม่เชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์ เรื่องโดยย่อ เจ้าชายจันทโครพแห่งเมืองพาราณสี เมื่...

เงาะป่า (วรรณคดี)

เงาะป่า (วรรณคดี)

เงาะป่า เป็นวรรณคดีไทย ประเภท บทละครร้อยกรอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในระหว่างการพักฟื้นหลังทรงพระประชวร โดยใช้เวลาเพียง 8 วันเท่านั้น ประวั...