แสดง 41 - 50 จาก 77 รายการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขมีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งอยู่3ประการคือ-เ ...

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก-ไวโพWorldIntellectualPropertyOrganization-WIPOตั้งขึ้นเมื่อพศ๒๕๑๗คศ๑๙๗๔มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกโดยอาศัยความร่วมมือ ...

ซีไอเอ CIA

ซีไอเอ CIA

ซีไอเอCentralIntelligenceAgenciesCIAหน่วยข่าวกรองกลางซีไอเอTheCentrallntelligenceAgency-CIAเป็นองค์การที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาสถาปนาขึ้นเมื่อคศ๑๙๔๗มีหน้าที่แสวงหาข่าวสารข้อเท็จจริง ...

สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข

สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข

ความเป็นมาของสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญของสังคมและเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความเอื้ออาทรเกื้อหนุนปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมค่า ...

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ชื่อเดิมนิวตันฮีทชื่อปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อตั้ง1878เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรก1892สนามเดิมที่เคยลงเล่นนอร์ธโร้ด1880-93แบ๊งค์สตรีท1893-1910ทำเนียบผู้จัดการทีมเซอร์แม็ตต์บัสบ ...

กู้ชีพพิรุณ

กู้ชีพพิรุณ

ศูนย์กู้ชีพพิรุณเป็นหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของกทมที่ขึ้นตรงกับศูนย์กู้ชีพนเรนทรของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเขตการรับผิดชอบในพื้นที่อยู่3เขตได้แก่บางนาพระโขน ...

มูลนิธิร่วมกตัญญู

มูลนิธิร่วมกตัญญู

นายสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิฯเมื่อครั้งสมัยสงครามบูรพาเหนือน่านฟ้าบางกอกถูกถล่มด้วยฝูงบินบี29ของฝ่ายตรงข้ามบินมาโปรยฝนเหล็กทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากช ...

พรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน

หัวหน้าพรรคนายสมัครสุนทรเวชเลขาธิการพรรคนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีโฆษกพรรคร้อยโทดรกุเทพใสกระจ่างก่อตั้ง9พฤศจิกายนพศ2541สำนักงานใหญ่เลขที่1770ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขว ...

พรรคมัชฌิมาธิปไตย

พรรคมัชฌิมาธิปไตย

หัวหน้าพรรคนางอนงค์วรรณเทพสุทินเลขาธิการพรรคนางพรทิวานาคาศัยโฆษกพรรคนายศุภพรพงษ์ชวนบุญสำนักงานใหญ่131ถนนขาวแขวงวชิระเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนโยบายพรรคชีวิตร่ำรวยประชาเป็นสุขได้รับความเ ...