แสดง 11 - 20 จาก 63 รายการ

ตราแผ่นดินของไทย คือ

ตราแผ่นดินของไทย คือ

ตราแผ่นดินของไทยคือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์เทพพาหนะของพระนารายณ์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพโดยเริ่มใช้มา ...

ธงพระอิสริยยศ

ธงพระอิสริยยศ

ธงพระอิสริยยศเป็นธงสำหรับใช้หมายพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราชและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ในทางราชการประวัติธงพระอิสริยยศตามอย่างธรรมเนียมตะวันตกมีจุดเริ่มต้นในรัชสมัยขอ ...

ธงประจำพระองค์

ธงประจำพระองค์

ธงประจำพระองค์ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ในที่นี้หมายความถึงธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยซึ่งมักมีการประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบ ...

พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีทรงเป็นพระราชธิดาองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวีพระนามเดิมเครือแก้วอภัยวง ...

พระราชประวัติพระพี่นางเธอ

พระราชประวัติพระพี่นางเธอ

ประสูติ    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชน ...

รักในหลวง

รักในหลวง

พ่อของฉันมีพระคุณอุ่นเหนือเกล้าพ่อของเรามีเมตตามหาศาลพ่อของชาติคือ ...

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์๑สางพระเกศาขึ้น-ลง๑ครั้งแล้วหักพระสางทิ้งการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสางพระเกศาพร ...

กำหนดจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

กำหนดจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพ ...

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

ประวัติความเป็นมาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชกรณียกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปีพศ๒๔๙๓-๒๕๐๕จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีลักษณะเป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างปัจจุบันเช่นเมื่อพศ ...