แสดง 271 - 272 จาก 272 รายการ

วันเด็กแห่งชาติ คำขวัญวันเด็กปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ คำขวัญวันเด็กปี 2558

นายวีเอ็มกุลกานีผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กและเพื่อกระตุ้ ...

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันวชิราวุธถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทยวันวชิราวุธตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนื่องจากเป็นวันคล ...