แสดง 1 - 10 จาก 267 รายการ

วันคนพิการแห่งชาติ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี

วันคนพิการแห่งชาติ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี

องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายมาตรการการดำเนินงานในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการการให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสั ...

วันสัตว์โลก World Animal Day

วันสัตว์โลก World Animal Day

วันสัตว์โลก(WorldAnimalDay)เป็นวันสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในสิทธิและความเป็นอยู่ของสัตว์ซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่4ตุลาคมของทุกปี ...

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ประวัติความเป็นมา

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ประวัติความเป็นมา

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ตามพจนานุกรมฉบับราชตบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าปีไว้ดังนี้ปีหมายถึงเวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว365วันเวลา12เดือนตามสุ ...

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2559ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติความหมาย๑พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพุทธศักราช๒๕๒๕ได้ให้ความหมายของคำว่าพ่อไว้ดังนี้-พ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกคำที่ลูกเรียกชาย ...

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุล ...

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

วันที่15กันยายนเป็นวันศิลป์พีระศรีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีSilpaBhirasriบุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ ...

วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)

วันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day)

วันสุนัขแห่งชาติตรงกับวันที่26สิงหาคมของทุกปีจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2547หรือปี2004โดยคอลลีนเพจ(ColleenPaige)ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ...

วันท่องเที่ยวโลก

วันท่องเที่ยวโลก

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ(UNWTO)ได้กำหนดให้วันที่27กันยายนของทุกปีเป็น วันท่องเที่ยวโลก โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2523จากมต ...

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ2559ตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคม2559วันแม่แห่งชาติที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวันแม่ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดีเนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพ ...

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่หมายถึงวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากความเป็นมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง ...