พร้อมเพย์ PromptPay

พร้อมเพย์ PromptPay

พร้อมเพย์ (PromptPay) คือ บริการโอนเงินโดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชี ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการเงินแบบใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จับมือร่วมกับ สมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปิดตัวขึ้น การใช้งานทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ ก็จะช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังสามารถช่วยประหยัดเงินกินเปล่าจากการเสียค่าธรรมเนียมการโอนได้อีกด้วย