แสดง 1 - 10 จาก 8,061 รายการ

5 ธันวาคม วันดินโลก

5 ธันวาคม วันดินโลก

"วันดินโลก"(WorldSoilDay)ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ...

วันคนพิการแห่งชาติ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี

วันคนพิการแห่งชาติ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี

องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายมาตรการการดำเนินงานในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการการให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสั ...

วันสัตว์โลก World Animal Day

วันสัตว์โลก World Animal Day

วันสัตว์โลก(WorldAnimalDay)เป็นวันสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในสิทธิและความเป็นอยู่ของสัตว์ซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่4ตุลาคมของทุกปี ...

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ประวัติความเป็นมา

วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ประวัติความเป็นมา

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ตามพจนานุกรมฉบับราชตบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าปีไว้ดังนี้ปีหมายถึงเวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว365วันเวลา12เดือนตามสุ ...

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2559ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติความหมาย๑พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพุทธศักราช๒๕๒๕ได้ให้ความหมายของคำว่าพ่อไว้ดังนี้-พ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกคำที่ลูกเรียกชาย ...

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุล ...

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

ประวัติวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน บิดาแห่งวงการศิลปะ

วันที่15กันยายนเป็นวันศิลป์พีระศรีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีSilpaBhirasriบุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ ...

เทศกาลกินเจ 2559 รอบรู้เรื่องการกินเจ

เทศกาลกินเจ 2559 รอบรู้เรื่องการกินเจ

เทศกาลกินเจ2559จัดขึ้นระหว่างวันที่1-9ตุลาคม2559 เมื่อถึงวันขึ้น1ค่ำไปจนกระทั่งขึ้น9ค่ำเดือน9เราจะเห็นธงสีเหลืองมีตัวหนังสือสีแดงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปตามร้านอาหาร2ข้างถนนนั่น ...