แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ประตูเบรนเดนเบิร์ก ในกรุงเบอร์ลิน ได้เปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดมาเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ

ประตูเบรนเดนเบิร์ก ในกรุงเบอร์ลิน ได้เปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดมาเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ

    22ธันวาคมพ.ศ.2532ประตูเบรนเดนเบิร์ก(TheBrandenburgGate)ในกรุงเบอร์ลินได้เปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดมาเป็นเวลานาน ...

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มทะลายกำแพงเบอร์ลิน

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มทะลายกำแพงเบอร์ลิน

    รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มทะลายกำแพงเบอร์ลิน(BerlinerMauer-BerlinWall)อนุญาตให้ชาวเยอรมันตะวันออกเดิน ...