แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

คาโรล โยเซฟ วอยตีวา ทรงได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 265

คาโรล โยเซฟ วอยตีวา ทรงได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 265

    16ตุลาคมพ.ศ.2521คาโรลโยเซฟวอยตีวา(KarolJozefWojtyla)บิชอพแห่งประเทศโปแลนด์ทรงได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาป ...