แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

วันสถาปนา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วันสถาปนา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

     16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 วันสถาปนา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (วพม.) วิทยาลัยแพทย์ทหารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ...