แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

จัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ (เดิมคือกระทรวงธรรมการ) ทำหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาของชาติเป็นสำคัญ

จัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ (เดิมคือกระทรวงธรรมการ) ทำหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาของชาติเป็นสำคัญ

    1เมษายนพ.ศ.2435ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ(เดิมคือกระทรวงธรรมการ)มีพระยาภาสกรวงศ์(พรบุนนาค)เป็นเสนาบดีคนแรกทำหน้าที่ ...