แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

โฮเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษขุดค้นพบบันไดทางเข้าสุสานของกษัตริย์ตุตันคามุน

โฮเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษขุดค้นพบบันไดทางเข้าสุสานของกษัตริย์ตุตันคามุน

    4พฤศจิกายน2465(ค.ศ.1922)โฮเวิร์ดคาร์เตอร์(HowardCarter)นักโบราณคดีชาวอังกฤษพร้อมคณะทำงานและ ...