แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เสด็จธิวงคต

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เสด็จธิวงคต

     31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) อัครมเหสีใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ ...