แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถยกกองทัพไปปราบฮ่อ

รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถยกกองทัพไปปราบฮ่อ

    3พฤศจิกายนพ.ศ.2428พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าฯพันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถ(เจิมแสงชูโ ...