แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

    28ตุลาคมพ.ศ.2539(ค.ศ.1996)-สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าฟ้าชายฟิ ...