แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมไปปราบพวกฮ่อที่ทุ่งเชียงคำ

พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมไปปราบพวกฮ่อที่ทุ่งเชียงคำ

    26ตุลาคมพ.ศ.2428พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระราชวังเป็นแม่ทัพกองทัพ ...