แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาสุรศักดิ์มนตรีไปปราบกบฎเงี้ยว

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาสุรศักดิ์มนตรีไปปราบกบฎเงี้ยว

    1สิงหาคมพ.ศ.2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาสุรศักดิ์มนตรี ...

รัชกาลที่ 3 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

รัชกาลที่ 3 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

    1สิงหาคมพ.ศ.2367พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเถ ...