แสดง 11 - 20 จาก 63 รายการ

ชั้นของบรรยากาศ

ชั้นของบรรยากาศ

         บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีอยู่หลายชั้นและไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอดจะแตกต่างกันตามเวลา ตำแหน่งสถานที่หรือความสูง ตามอุณหภูมิหรือตามความเข ...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

         ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของพลังงานอันมหาศาลได้ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกของเราแต่เนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู ...

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

         ในอดีตเชื่อกันว่าหากระบายมลพิษในระดับสูงเพื่ออาศัยให้ลมและสภาพอากาศช่วยชักพาสารจนกระจายตัวได้ดีแล้วย่อมไม่เกิดอันตรายแต่บัดนี้พบว่ามลพิษพ้นจากบ ...

การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

         เครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิสูงและมีอากาศมากพอควรจึงเกิดก๊าซไนทริกออกไซด์การลดสารมลพิษนี้จึงมีหลักการ๒อย่างคือ   ...

การควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน

การควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน

         ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนตามปกติเกิดขึ้นควบคู่กันไปเมื่อมีการสันดาปไม่สมบูรณ์จึงต้องควบคุมส่วนผสมระหว่างน้ำมันและอากาศให้พอเหมาะด ...

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

         มลพิษในอากาศเกิดจากแหล่งกำเนิด๒ ประเภทคือแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ได้กับแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ตามปกติยานยนต์ทำให้เกิดมลพิษขณะเคลื่อนที่จึงจ ...

ความสัมพันธ์ระหว่างสารมลพิษกับสภาพทางภูมิศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างสารมลพิษกับสภาพทางภูมิศาสตร์

         เมื่อมีสารมลพิษอยู่ในบรรยากาศสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในที่นั้นจะมีผลต่อสภาวะมลพิษเป็นอย่างยิ่งลมแรงย่อมพัดพาสารมลพิษให้กระจายตัวไปได้อย่างรวด ...

ผลกระทบของสารมลพิษที่มีต่อพืช

ผลกระทบของสารมลพิษที่มีต่อพืช

         สิ่งมีชีวิตเช่นพืชก็ได้รับผลจากมลพิษทางอากาศได้๒ลักษณะเช่นกันคือเฉียบพลันและเรื้อรังในลักษณะหลังอาจจำแนกอาการของโรคพืชออกจากสาเหตุอื่นๆได้ย ...