Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เต่าหญ้า'

เป็นเต่าทะเล กระดองเป็นแผ่นกระดูกแข็ง รูปกลมรี ส่วนกลางกระดองนูนสูงขึ้นขอบแบนราบ ทางด้านหางค่อนข้างแหลม กระดองส่วนหน้าเป็นรอยเว้ารับกับลำคอ หัวค่อนข้างโตกะโหลกหัวมีแผ่นกระดูกรูปห้าเหลี่ยมเรียงขนานอยู่สองคู่ นัยน์ตาโปนนูนสูงจากหน้า จะงอยปากสั้นทู่ กระดองอันบนและล่างเชื่อมติดกันเป็นแผ่นเดียวกัน และเว้นช่องว่างให้ขาและหัวโผล่ออกมา ขาคู่หน้าแบนเป็นรูปใบพาย ตีนไม่มีนิ้ว ขาคู่หลังสั้นและปลายแบน ไม่มีนิ้วตีนเช่นกัน เต่าหญ้าสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 35 กม. ต่อ ชม. พื้นสีกระดองหลังเป็นสีเขียวมะกอกปนน้ำตาลคล้ายสีของหญ้าจึงเรียกกันว่า เต่าหญ้า เต่าชนิดนี้ดำรงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเล

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน