Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เต่าวัด'

กระดองหลังมีสัณฐานโค้ง ขอบล่างของกระดองมีลักษณะเป็นทรงกลม ลูกเต่าในวัยอ่อนกระดองหลังจะมีสีเขียวเข้ม ลักษณะเหมือนใบบัว เมื่อโตเต็มที่จึงจะเปลี่ยนเป็นสีดำ กระดองส่วนท้องมีสีเหลือง แขนและขาสีเทาเข้มในบริเวณส่วนหน้าขาและแขน ด้านท้ายของขาและแขนจะมีสีเทาอ่อน ๆ ผิวหนังสีขาว หัวจะมีสีเขียวแกมเหลือง และมีจุดเหลือง แต่พอโตเต็มวัยสีเหลืองนั้นจะกลายเป็นสีหม่นอกและตามีสีขาวขุ่น ๆ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน