Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'โกนจุก (หม่อมเจ้า)'

เกศากันต์

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน