Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ขำๆ'

แปลว่า สนุกๆ หรือ งั้นๆ มักใช้พูดเวลาที่ปลอบใจคนอื่นๆ หรือเวลาชักชวนกันไปทำอะไรตามประสาเพื่อนฝูง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน