Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เพียวเค็ม'

คนที่งกมากๆ ตัวอย่างประโยค "คุณนายข้างบ้านฉันนะ กระดาษทิชชู่ม้วนนึงใช้ได้ทั้งปี ชีเพียวเค็มสุดๆเลยล่ะแก"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน