Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ปากคมจุด'

มีลักษณะคล้ายปลาปากคมชนิดอื่น ๆ คือลำตัวเรียวกลม ปากกว้าง มีฟันซี่เล็กเรียงเป็นแถวหลายแถวบนขากรรไกร หัวมีลักษณะคล้ายหัวตุ๊กแก ครีบหลังมี 2 ครีบ คือ ครีบธรรมดาและครีบไขมันเป็นติ่งเล็ก ๆ อยู่บริเวณโคนหาง มีลักษณะที่แตกต่างจากปลาปากคมทั่ว ๆ ไปคือ ครีบหูยาวมาถึงส่วนฐานของครีบท้อง ครีบหลังก้านครีบแข็งจะมีจุดสีดำ ขอบของครีบหางมีจุดสีดำ 4-7 จุด บริเวณด้านข้างลำตัวจะมีรอยแต้มสีดำ พื้นผิวลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาล ด้านล่างมีสีขาวเงิน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน