Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'นิลนรี'

กระเทยสาวที่ผิวดำแต่เนียนขำ นัยว่าสเปคฝรั่ง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน