Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ป่วย'

หมายถึง ลักษณะอาการของคนที่ดูท้อแท้ อ่อนแรง ไม่สดใส ดูแล้วไม่เจริญหูเจริญตา เช่น "เฮ้ย ทำไมแกทำหน้าป่วยงั้นล่ะ เลยทำให้ฉันรันทดหดหู่ไปด้วยเลย"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน