Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หอยโข่ง'

เปลือกมีลักษณะอวบกลมเป็นเกลียวช่องปากเปลือกกว้างมีฝาปิด ตีนแบนและกว้างตัวหอยจะมีจะงอยปากแบ่งเป็นสองซีก แต่ละซีกมีหนวดเรียวและยาวมาก ตาอยู่ที่โคนหนวด หายใจด้วยเหงือกซึ่งอยู่ในช่องใหญ่ภายในเปลือกกั้นอยู่อย่างมิดชิด มีเปลือกเป็นสีเขียว เปลือกกว้างถึง 6 นิ้ว

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน