Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กระต่ายป่า'

เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการกระเทย หมายถึง ผู้ชายที่ดูซื่อๆ ไม่รู้เรื่องอะไรมากนัก เช่น "พวกกระต่ายป่านี่น่ารักจริงๆเลยนะ ดูใสซื่อ น่ารัก น่าฟัดจัง"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน