Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เหล็กใน'

น. เดือยแหลมที่มีอยู่ในก้นสัตว์บางอย่าง มีแมงป่องและแมลงผึ้งเป็นต้น.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน