Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'การ์ตูนสีส้ม'

เป็นปลาทะเลสวยงามขนาดเล็กที่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงแดง แต่ลำตัวป้อมและด้านข้างแบนมากกว่าปลากระพง หัวโต หน้าสั้น นัยน์ตาเล็กและอยู่ใกล้กับแนวโค้งของสันหัว ปากเล็ก ริมฝีปากหนามีฟันแหลมคม บนขากรรไกรทั้งบนและล่าง ช่องเหงือกกว้าง กระดูกแก้มอันหน้ามีรอยหยักเป็นฟันเลื่อย กระดูกแก้มอันหลังโค้งเป็นรูปหวีขอบเป็นหนามแหลมเรียว เกล็ดเล็กปกคลุมแก้ม หัวและลำตัว หัว ลำตัวและครีบต่าง ๆ สีส้มเข้ม มีแถบสีดำขนาดใหญ่ข้างลำตัวข้างละแถบ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน