Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ฟั่น'

หมายถึง บ้าๆ บอๆ ประสาท เช่น "เฮ้ย แกทำตัวฟั่นแบบนี้ ต่อให้หน้าตาดี ก็ไม่มีสาวมามองหรอกเฟ้ย"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน