Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กุดสลาก'

ลำตัวค่อนข้างยาว แบนข้างเล็กน้อย ปากกว้าง ขากรรไกรบนยื่นยาวเลยหลังตา กระดูกแก้มอันแรกหยักเป็นซี่ละเอียด มีหนามด้านล่าง 3 อัน สีตามลำตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกว่ากันมากตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อน เขียวมะกอกจนถึงสีแดงสด ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล มีจุดสีฟ้าเล็ก ๆ รูปไข่ขอบสีดำส่วนท้องมีสีจางลงมา ครีบทุกครีบมีจุดสีฟ้ากระจายทั่วไป (ยกเว้นครีบหู)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน