Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ลิ้นหมาเกล็ดใหญ่'

เป็นปลาที่เรียกกันทั่วไปว่า ปลาซีกเดียว มีรูปร่างยาวเรียว ซีกของลำตัวที่มีสีส้มเข้มจะอยู่ด้านซ้าย ตาทั้งสองข้างอยู่ทางด้านซีกซ้ายของลำตัว และอยู่ชิดกันมาก หัวค่อนข้างแหลม ปากโค้งงอมีลักษณะคล้ายตะขอ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ด้านซีกซ้ายมีเกล็ดแบบมีขอบเป็นหนาม ทางซีกขวามีเกล็ดแบบมีขอบเรียบ เส้นข้างลำตัวทั้งสองเส้นอยู่ซีกซ้าย ครีบหลังและครีบก้นเชื่อมติดกับครีบหาง ไม่มีครีบหู ลำตัวซีกซ้ายมีสีน้ำตาลและมีรอยแต้มสีดำอยู่บนกระพุ้งแก้ม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน