Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กุ้งนาง'

หมายถึง กระเทยที่สวยกว่าผู้หญิง เช่น "ดูพวกกุ้งนางกลุ่มนั้นสิ ทั้งๆที่ไม่ใช่ผู้หญิงแท้ๆ แต่มีแฟนหล่อๆทั้งนั้นเลย อิจฉาจัง"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน