Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สำส่อน'

ก. ปะปน ไม่เป็นระเบียบ. ว. ใช้เป็นคำตำหนิผู้หญิงว่า หญิงสำส่อน.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน