Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'โปร'

อาการแอบชอบระหว่างนักศึกษาด้วยกัน อย่างรุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่ ก็จะพูดว่า "แกๆ ฉันโปรพี่คนนั้นจังเลย"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน