Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หางเหยี่ยว'

เป็นปลาน้ำจืดที่สวยงามที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน มีรูปร่างและทรวดทรงที่เพรียวยาว เกล็ดค่อนข้างใหญ่สัดส่วนของครีบทุกครีบเหมาะสมกับตัว โดยเฉพาะครีบหางซึ่งเว้าเป็นแฉกลึก สีของลำตัวเป็นสีขาวเงิน ด้านหลังสีเขียวปนเทา ครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้นและครีบหางสีเหลืองและขอบเป็นแถบดำ ปลาหางไหม้ว่ายน้ำปราดเปรียว และกระโดดขึ้นได้สูงจากน้ำมาก

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน