Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ประทัดลม'

น. เครื่องดอกไม้ไฟ ทำด้วยกระดาษ ห่อเม็ดกรวด มีกรดอยู่ข้างใน เมื่อกระทบแรง ๆ เข้าก็ระเบิดดังปัง.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน