ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

ประวัติกีฬายิมนาสติก, ประวัติกีฬายิมนาสติก หมายถึง, ประวัติกีฬายิมนาสติก คือ, ประวัติกีฬายิมนาสติก ความหมาย, ประวัติกีฬายิมนาสติก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประวัติกีฬายิมนาสติก

          เชื่อกันว่ากรีกเป็นชนชาติแรกที่สนใจในกิจกรรมยิมนาสติก และได้ตั้งคำว่า Gymnastics ชาวสปาร์ตา ฝึกยิมนาสติกให้แก่เยาวชน ต่อมาโรมันนำเอาไปดัดแปลงเป็นกิจกรรมสำหรับฝึกทหาร เมื่อกรีกและโรมันเสื่อมอำนาจลง ยิมนาสติกก็เสื่อมความนิยมลงไปด้วย จนถึงยุคกลางจึงได้รับการฟื้นฟู และขยายไปถึงประเทศต่าง ๆ ในยุโรป พ.ศ. 2319 นาย Johan Basedow ชาวเยอรมนี ได้บรรจุวิชาการออกกำลังแบบยิมนาสติก ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเยอรมัน

          ต่อมานักการศึกษาชาวเยอรมนี ชื่อ Guts Muths (พ.ศ. 2302 - 2382) ได้บรรจุวิชายิมนาสติกเข้าสอนในโรงเรียน Prussian ในประเทศเยอรมันเขาได้ ชื่อว่าเป็นปู่แห่งกีฬายิมนาสติก ได้เขียนหนังสือ Gymnastic For Youth ซึ่งเกี่ยวกับวิชายิมนาสติกเป็น คนแรก ต่อมานักพลศึกษาชาวเยอรมนี ชื่อ Friedrich Jahn (พ.ศ. 2321 - 2395) ผู้ได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งยิมนาสติก ได้ตั้งสถานที่ฝึกยิมนาสติกและคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ เช่น บาร์เดี่ยว บาร์คู่ ม้าขวาง ม้ากระโดด Adolf Spiess (พ.ศ. 2353 - 2401) ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้บรรจุหลักสูตรยิมนาสติกในโรงเรียน ของสวิสเซอร์แลนด์ Per ling (พ.ศ. 2319 - 2382) ได้คิดอุปกรณ์ราวติดฝาผนัง Franz Nachtegall (พ.ศ. 2320 - 2390) ได้ตั้งโรงเรียนฝึกยิมนาสติกโดยเฉพาะแห่งแรกที่เมือง Copenhagen พ.ศ. 2439 บรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2446 แข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรก
 
          สำหรับยิมนาสติกในประเทศไทยนั้น เชื่อกันว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มเล่นในราชการของทหาร ต่อมากระทรวงธรรมการได้ตั้งศูนย์ฝึกยิมนาสติกครั้งแรกที่โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย ต่อมากระทรวงธรรมการได้จัดเอาวิชายิมนาสติกเป็นวิชาครูมัธยมเพื่อเลื่อน วิทยฐานะ และได้จัดสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา และได้จัดเข้าในหลักสูตรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในหมวดวิชาพลานามัย

ข้อมูลจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
http://www.sat.or.th


ประวัติกีฬายิมนาสติก, ประวัติกีฬายิมนาสติก หมายถึง, ประวัติกีฬายิมนาสติก คือ, ประวัติกีฬายิมนาสติก ความหมาย, ประวัติกีฬายิมนาสติก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

          ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ประวัติวันลอยกระทง

          นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"

          ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า "ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง"

          ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำกระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำกัน ชาวบ้านจะนำกระดาษ มาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุดที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว 

เรื่องน่ารู้ใน วันลอยกระทง

ที่มา http://www.zabzaa.com/event/loykatong.htm

Sanook.commenu