ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

O-NET A- NET คือ อะไร?, O-NET A- NET คือ อะไร? หมายถึง, O-NET A- NET คือ อะไร? คือ, O-NET A- NET คือ อะไร? ความหมาย, O-NET A- NET คือ อะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

O-NET A- NET คือ อะไร?

O-NET A- NET คือ อะไร อยากทราบประวัติความเป็นมาของ O-NET คือ อะไร nbsp A- NET คืออะไร

คำตอบ

O – NET
- แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) เป็นการสอบตามขั้นตอน เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ และนักเรียน ต้องสอบทุกช่วงชั้นของ 4 ช่วงชั้น (ป.3, ป.6, ม.3, ม.6)
- สําหรับผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 จึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษา ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบตามระบบการเรียนโดยปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นการ กําหนดให้สอบเพิ่มเติม และสถาบันอุดมศึกษาเห็นร่วมกันว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ จึงได้กําหนดให้นํามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง ขององค์ประกอบ

O-NET A- NET คือ อะไร, O-NET A- NET คือ อะไร หมายถึง, O-NET A- NET คือ อะไร คือ, O-NET A- NET คือ อะไร ความหมาย, O-NET A- NET คือ อะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

Sanook.commenu