ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

บทบาทขององค์การค้าโลก?, บทบาทขององค์การค้าโลก? หมายถึง, บทบาทขององค์การค้าโลก? คือ, บทบาทขององค์การค้าโลก? ความหมาย, บทบาทขององค์การค้าโลก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

บทบาทขององค์การค้าโลก?

ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเสรีทางการค้า nbsp

คำตอบ

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
 
ความเป็นมา
องค์การค้าโลกหรือ World Trade Organization (WTO) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538   อันเป็นผลเกิดจากการเจรจาพหุภาคีรอบอุรุกวัยภายใต้แกตต์ (GATT) มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
                       
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสถาบัน/องค์การที่ทำหน้าที่ดูแลการค้าโลกให้เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม
 
หน้าที่ขององค์การค้าโลก
 
(1) บริหารความตกลงและบันทึกความเข้าใจในความดูแล 28 ฉบับ โดยผ่านคณะรัฐมนตรี(Council) และคณะกรรมการ(Committee) ต่าง ๆ  ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณี                       
                       
(2) เป็นเวทีเพื่อเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าของประเทศสมาชิก ทั้งในรูปของมาตราการภาษีศุลกากร และมีมาตราการที่มิใช้ภาษีศุลกากร
                                   
(3) เป็นเวทีเพื่อให้สมาชิกหันหน้าเข้าหารือ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทาง การค้า   และหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะจัดตั้งคณะลูกขุน (Panel)     ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ
                       
(4) เป็นผู้เฝ้าดูแลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
                       
(5) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูล ข้อแนะนำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนทำการศึกษาประเด็นการค้าสำคัญ ๆ
                      
(6) ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันยิ่งขึ้น

บทบาทขององค์การค้าโลก, บทบาทขององค์การค้าโลก หมายถึง, บทบาทขององค์การค้าโลก คือ, บทบาทขององค์การค้าโลก ความหมาย, บทบาทขององค์การค้าโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu