ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า หมายถึง, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า คือ, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า ความหมาย, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า

          พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า มีหลายพันธุ์ดังนี้
หญ้ามอริชัส (Brachiaria mutica)
          หญ้ามอริชัส (Brachiaria mutica) เป็นหญ้าในสกุลเดียวกันกับหญ้าขน แต่งอกงามในที่ดอนได้ดีกว่าหญ้าขน มีขนมากกว่าและต้นอวบน้ำ และโตกว่าหญ้าขน มีแหล่งเดิม ในเขตร้อน ทวีปแอฟริกา แต่เรานำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย   เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๒  เป็นหญ้าอายุหลายปี  กอสูงถึง  ๕๐-๖๐  เซนติเมตร ลำต้นกลวง ใบดก สัตว์ชอบกิน ขึ้นได้ดีในที่ดอน  ฝนชุกและดินอุดม  มีข้อเสียที่ไม่ติดเมล็ด การขยายพันธุ์จึงต้องใช้เถาปลูก  ใช้ปลูกเพื่อทำทุ่งหญ้าสำหรับโคแทะเล็ม หรือเพื่อตัดให้กินหรือตัดทำหญ้าหมัก  ไม่ทนต่อการแทะเล็มเหยียบย่ำ  คุณค่าอาหารจากตัวอย่างหญ้าที่จังหวัดชุมพรคิดเป็นร้อยละดังนี้  ความชื้น  ๙.๙ โปรตีน ๑๐.๒ ไขมัน ๒.๑ กาก ๒๑.๘ แป้ง  ๔๕.๔  และแร่ธาตุ ๑๐.๔การปลูกใช้ลำต้นโดยตัดให้ติดข้อ ๓-๔ ข้อ แล้ว ปักชำหลุมละ  ๒-๓  ท่อน ห่างกันหลุมละ ๔๐ เซนติเมตร หลังจากงอก ๘๐-๙๐ วัน ตัดหรือปล่อยโคแทะเล็มได้  หลังจากนั้นควรตัดทุกๆ ๔๐-๔๕ วัน ควรปลูกปนกับถั่วลาย โดยใช้ถั่วลาย ๒ กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยบำรุงตามลักษณะ ความอุดมของดิน
หญ้ารูซี หรือ หญ้าคองโก (Brachiaria ruziziensis)
          หญ้ารูซี หรือ หญ้าคองโก (Brachiaria ruziziensis) เป็นหญ้าอายุหลายปี กอสูง ๕๐-๖๐ เซนติเมตร ลักษณะใบคล้ายใบหญ้ามอริชัส  ลำต้นเล็กกว่าและตัน  ช่อดอกเป็นแฉกเรียงกัน  ๒ แถว  แหล่งดั้งเดิมพบในทวีปแอฟริกา เขตร้อนแถบประเทศคองโก เรานำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ปลูกครั้งแรกที่สถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง อำเภอปากช่อง ติดเมล็ดดีมาก ติดเมล็ดปีละครั้งในช่วงเดือนตุลาคม โตเร็ว โคกระบือชอบกิน ขึ้นได้ดีในที่ดอน ใช้ปลูกทำทุ่งหญ้าสำหรับโคกระบือแทะเล็มทนการเหยียบย่ำได้ดีกว่าหญ้ามอริชัส คุณค่าอาหารจากตัวอย่างหญ้าที่จังหวัดนราธิวาสคิดเป็นร้อยละดังนี้ ความชื้น ๘.๗ โปรตีน ๑๐.๘ ไขมัน ๒.๔ กาก ๒๓.๑ แป้ง ๔๙.๔ และแร่ธาตุ ๕.๓ ใช้เลี้ยงโคกระบือได้ดี แต่ไม่ควรใช้เลี้ยงแกะ  เนื่องจากแกะแพ้สารบางอย่างที่มีในหญ้าชนิดนี้ ทำให้ตับพิการและตายได้  การปลูกใช้เมล็ดปลูก  ๒ กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากงอก ๗๐-๘๐ วัน ปล่อยโคแทะเล็มได้ ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ กรม-ปศุสัตว์ผลิตเมล็ดได้ ๓๕๐ ตัน สำหรับแจกและจำหน่าย
หญ้าซิกแนล (Brachiaria decumbens)
          หญ้าซิกแนล (Brachiaria decumbens) เป็นหญ้าอายุหลายปี ลักษณะใบและต้นคล้ายๆ  หญ้ารูซี แต่แตกกอแบบกึ่งตั้งกึ่งนอนสูงประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร แหล่งเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาแต่เรานำเข้ามาจากฮ่องกง เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙ ขึ้นได้ดีในที่ดอน ปลูกทำทุ่งหญ้าเลี้ยงโคในสวนมะพร้าวได้ดี เหมาะสำหรับปลูกทำทุ่งปล่อยโคแทะเล็ม ทนต่อการเหยียบย่ำ โคกระบือชอบกิน ติดเมล็ดน้อยมาก การปลูกใช้เมล็ด ๒ กิโลกรัมต่อไร่ หรือใช้หน่อปักชำ โดยชำห่างกันหลุมละ ๔๐ เซนติเมตร  ปลูกร่วมกับถั่วลายได้ดีกว่าถั่วอื่นๆ คุณค่าอาหารจากตัวอย่างหญ้าที่จังหวัดชุมพรคิดเป็นร้อยละดังนี้ความชื้น ๑๐.๙ โปรตีน ๙.๗ ไขมัน ๑.๔  กาก ๒๒.๔ แป้ง ๔๕.๖ และแร่ธาตุ ๙.๘
หญ้ากินนี (Panicum maximum)
          หญ้ากินนี (Panicum maximum) เป็นหญ้าอายุหลายปี แตกกอและใบเล็ก ยาวคล้ายกับกอตะไคร้ แต่ต้นสูงกว่ามาก  สูง  ๑-๑.๔ เมตรช่อดอกบานใหญ่ ๑๔-๒๐ เซนติเมตร เมล็ดเล็กมาก ขนาดโตกว่าเข็มหมุดประมาณ ๑ เท่า แหล่งดั้งเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกา เขตร้อน เรานำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย  เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๒ พร้อมกับหญ้ามอริชัส โคกระบือชอบกิน ขึ้นได้ดีในที่ดอน ดินอุดมปานกลาง ทนร่มเงาได้ปานกลาง ควรปลูกทำทุ่งหญ้าเลี้ยงโคในสวนมะพร้าว ทนการแทะเล็มเหยียบย่ำ  ควรปลูกปนกับถั่วลายหรือถั่วฮามาตา หรือถั่วเซอราโตร การปลูกอาจใช้หน่อหรือเมล็ด ถ้าใช้เมล็ดใช้ในอัตรา  ๑.๕-๒ กิโลกรัมต่อไร่  คุณค่าอาหารจากตัวอย่างหญ้าที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาคิดเป็นร้อยละดังนี้ ความชื้น ๙.๘ โปรตีน ๙.๕ ไขมัน ๑.๙ กาก ๒๕.๙ แป้ง ๔๑.๗ และแร่ธาตุ ๑๑.๐

          นอกจากนั้น หญ้าในกลุ่มหญ้ากินนี มีหญ้ากินนีสีม่วง  หญ้าแกตตันแพนิค ซึ่งใช้ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี และโคชอบกิน

พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า หมายถึง, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า คือ, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า ความหมาย, พืชอาหารสัตว์ในวงศ์หญ้า คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu