ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

วิสุทธิมรรค?, วิสุทธิมรรค? หมายถึง, วิสุทธิมรรค? คือ, วิสุทธิมรรค? ความหมาย, วิสุทธิมรรค? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิสุทธิมรรค?

nbsp วิสุทธิมรรค คืออะไร

คำตอบ

       วิสุทธิมรรค  เป็นปกรณ์พิเศษที่พระเถระชาวชมพูทวีปผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งได้รจนาขึ้น   เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปได้ประมาณ ๑,๐๐๐  ปี  ที่ลังกาทวีป  พระเถระรูปนี้คือ  พระพุทธโฆสะ  เป็นที่รู้จักกันมากในเมืองไทย  และในเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งปวง เพราะท่านได้ทำหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษามคธไว้มาก  งานใหญ่ที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงเราทั้งหลาย  ก็คือ  งานแปลคัมภีร์อรรถกถา พระไตรปิฎกจากภาษาสีหฬเป็นภาษามคธ  หรือ  ภาษาบาลี  ในเมืองไทยได้เรียนคัมภีร์ที่ท่านทำไว้เป็นภาษามคธตั้งแต่ประโยค  ๓  คือ อรรถกถาธรรมบท  จนถึงประโยค ๙  คือวิสุทธิมรรค  โดยเฉพาะหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นเรื่องที่นิยมศึกษากันมาก  นับถือว่าเป็นปกรณ์สำคัญปกรณ์หนึ่ง  เพราะท่านพระพุทธโฆสะได้ประมวลธรรมในพระไตรปิฎก  มาแสดงไว้เป็นหมวด ๆ  ตั้งแต่ศีล  และสมาธิ  ปัญญา โดยลำดับ  วิธีแต่งเหมือนอย่างแต่งกระทู้  หรือเรียงความแก้กระทู้ธรรม ในปัจจุบัน  คือขยายความย่อให้พิสดาร  บทกระทู้ของวิสุทธิมรรค ว่าด้วยไตรสิกขา ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  นับว่าเป็นบทกระทู้ของหัวใจการปฏิบัติธรรมทีเดียว  ท่านพระพุทธโฆสะแต่ง อธิบายโดยวิจิตรพิสดารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  ได้อ้างพระพุทธวจนะเป็นอาคตสถานไว้ในที่นั้น ๆ  ทั่วไป แสดงว่าท่านมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก  สามมารถยกเอาธรรมที่ว่าด้วยศีล  มารวมไว้ในหมวดศีล  ยกเอาธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิมารวมไว้ในหมวดสมาธิยกเอาธรรมที่กล่าวถึงปัญญามารวมไว้ในหมวดปัญญา  โดยปันออกเป็นนิเทศ ๆ  รวมทั้งหมด  ๒๓  นิเทศ  และประวัติแห่งการแต่งวิสุทธิมรรคปกรณ์ของท่านก็คล้ายกับการแต่งสอบไล่  เพราะพระเถระชาวสีหฬได้ออกกระทู้ให้ท่านแต่งดูก่อน    เมื่อท่านทำได้เป็นที่พอใจ จึงจะยอมยกคัมภีร์อรรถกถาภาษาสีหฬ  ให้ท่านแปลเป็นภาษามคธต่อไป  ท่านพระพุทธโฆสะได้ทำสำเร็จอย่างรวดเร็วและดียิ่ง เป็นที่พอใจของพระเถระชาวสีหฬทั้งปวง ฉะนั้นคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้จึงเป็นวิทยานิพนธ์สอบความรู้ของท่านพระพุทธโฆสะ  ที่รับรองกันว่า เป็นชั้นเยี่ยม  มาตั้งแต่เบื้องต้น  และเป็นที่รับรองกันในหมู่นักศึกษาตลอดมา วิสุทธิมรรคปกรณ์นี้  แม้จะได้ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีแห่งคณะสงฆ์ประเทศไทยมานาน แต่สำนวนแปลเป็นภาษาไทยยังมีน้อย และที่เป็นหลักฐานก็มีเพียงบางตอนที่เป็นการแปลเฉลยข้อสอบสนามหลวง  นักเรียนต้องคัดลอกจากผู้ได้รวบรวมไว้มาศึกษากัน จะอาศัยสำนวนที่แปลกันภายนอกของแต่ละบุคคลก็ไม่ค่อยให้ความแน่ใจนัก  มหามกุฎราชวิทยาลัยได้ปรารภจะให้มีฉบับแปลของมหากุฎ ฯ  เพื่อเป็นอุปกรณ์การศึกษาและเพื่อให้เป็นหนังสืออ่านได้ทั่วไปสำหรับผู้ที่มุ่งหาความรู้  และเป็นคู่มือในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา จึงได้ขอให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิมากท่านช่วยกันแปลและตรวจแก้เพื่อให้เป็นฉบับแปลของมหามกุฎราชวิทยาลัย บัดนี้ได้ทำเสร็จ ๒  นิเทศ คือ สีลนิเทศ  และ  ธุดงคนิเทศ  รวมเข้าเป็นตอนที่หนึ่ง  กำลังแปล
และตรวจพิมพ์นิเทศต่อไปโดยลำดับ

ข้อมูลจาก : บ้านธัมมะ

วิสุทธิมรรค, วิสุทธิมรรค หมายถึง, วิสุทธิมรรค คือ, วิสุทธิมรรค ความหมาย, วิสุทธิมรรค คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu