ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

สภาพแวดล้อม, สภาพแวดล้อม หมายถึง, สภาพแวดล้อม คือ, สภาพแวดล้อม ความหมาย, สภาพแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สภาพแวดล้อม

          โดยที่การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ มักนิยมปลูกกับพืชล้มลุกที่มีอายุสั้นๆ โดยเฉพาะพืชผักที่มีความอ่อนแอและไวต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสง อุณหภูมิ และความชื้น จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก
แสงและอุณหภูมิ
          ตามธรรมชาติพืชจะใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน เพื่อทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบหรือส่วนที่มีสีเขียว โดยมีคลอโรฟีลล์เป็นตัวรับแสงเพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ (H2O) ในอากาศ ให้เป็นกลูโคส (C6H12O6)  และก๊าซออกซิเจน (O2)  ความสั้นยาวของวันจะมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตเป็นปกติของพืชบางชนิดด้วย พืชที่ปลูกในโรงเรือน อาจใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าทดแทนแสงอาทิตย์ได้ แต่ก็เป็นการสิ้นเปลือง และไม่สมบูรณ์เท่าแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์จะควบคู่ไปกับอุณหภูมิ เมื่อความเข้มแสงเพิ่ม อุณหภูมิ ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อุณหภูมิของสารละลาย จะมีบทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมของราก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหายใจของราก
อากาศ
          พืชจำเป็นต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในบรรยากาศ ประมาณร้อยละ ๐.๐๓๓ ในการผลิตกลูโคสซึ่งเป็นสารอินทรีย์เริ่มต้น สถานการณ์ที่พืชจะขาด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเหลือเฟือในอากาศ เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม และรถยนต์ ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า   ส่วนก๊าซออกซิเจนนั้น พืชจำเป็นต้องใช้ ในกระบวนการหายใจ เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปพลังงานเคมีหรือพลังงานสะสม ให้เป็นพลังงานสำหรับการขับเคลื่อนกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolisms) ต่างๆ การหายใจของส่วนที่อยู่เหนือดินของพืชมักไม่มีปัญหา เพราะในบรรยากาศมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ถึงร้อยละ ๒๐ แต่สำหรับรากพืชมักจะขาดออกซิเจน ฉะนั้น การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์จำเป็นต้องให้ออกซิเจนในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช การให้ออกซิเจนแก่รากพืชนิยมให้โดยการใช้เครื่องเป่าลมหรืออากาศลงในน้ำ หรือการใช้ระบบ น้ำหมุนเวียน และระบบน้ำตก ผลที่เกิดจากการที่รากพืชขาดออกซิเจน ร่วมด้วยการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รากพืชคายออกมารอบๆบริเวณราก รวมทั้งการสะสมของก๊าซเอทิลีนที่พืชปลดปล่อย จะทำให้เกิดภาวะรากสีน้ำตาล (root browning) และรากตาย (root death) ในที่สุด ส่วนรากเน่าเกิดจากการรบกวนของจุลินทรีย์
น้ำ ความชื้นในอากาศ และฝน
           - น้ำ ในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คุณภาพน้ำเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะน้ำที่ใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปลูกพืชด้วยวิธีนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ น้ำที่ไม่เหมาะต่อการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ มีอยู่ ๒ อย่าง อย่างแรกคือ น้ำที่มีเกลือละลายสูงเกินมาตรฐาน ทั้งในรูปอิสระและสารประกอบ โดยเฉพาะ Na+ Cl- และ  NaCl อย่างที่ ๒ คือ น้ำกระด้าง ทั้งที่เป็น น้ำกระด้างชั่วคราวและน้ำกระด้างถาวร การแก้ไขด้วยวิธีทางเคมีสามารถกระทำได้ แต่ควรพิจารณาถึงเทคโนโลยีและการลงทุนด้วย น้ำที่ใช้ในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ จะต้องมีความสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจาก สารแขวนลอย ตะกอน และการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่เป็นพิษภัย
          อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์มักใช้น้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำฝน โดยเฉพาะน้ำฝนเป็นน้ำที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  
          การเพิ่มปริมาณออกซิเจนและการฆ่าเชื้อโรคในน้ำเป็นสิ่งจำเป็น โดยที่รากพืชต้องการออกซิเจนที่ละลายในน้ำอย่างเพียงพอ ปัจจุบัน การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์นิยมอัดก๊าซโอโซนลงในน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน และฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วย ซึ่งเทคนิคไฟฟ้า (Corona Discharge; CD) เป็นเทคนิคการผลิตก๊าซโอโซนอัดลงในน้ำที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆ เพราะสามารถผลิตโอโซนที่มีความเข้มข้นสูง
          - ความชื้นในอากาศ มีผลกระทบต่อการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ โดยเฉพาะ ความชื้นสูงเป็นสาเหตุสำคัญในการระบาดของโรคและแมลง 
          - ฝน เป็นอันตรายสำหรับการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์กลางแจ้ง เพราะฝนจะไปทำให้สารละลายเจือจาง โดยเฉพาะฝนที่ตกหนักผนวกลมพายุจะเป็นอันตรายต่อพืชโดยตรง

สภาพแวดล้อม, สภาพแวดล้อม หมายถึง, สภาพแวดล้อม คือ, สภาพแวดล้อม ความหมาย, สภาพแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu